" id="input-google-analytics" class="form-control"> KOD 2 NEDANSTÅENDE:

Servicevillkor

Inledning 

Fix My Phone (nedan kallad FMP) erbjuder reparationstjänst för mobila enheter (mobiltelefoner och surfplattor) på flera platser runtom i Sverige. 

Föremål och Giltighet 

Dessa allmänna villkor innehåller villkor och förbehåll för reparationer av mobila enheter och tillhandahållande av kringtjänster. Dessa villkor träder i kraft till följd av att kunden har lämnat sin enhet till Fix My Phone. Beställning av reparationstjänst För att en reparation skall anses uppkommit på ett korrekt sätt skall följde iakttas: 

1. Kunden besöker själv FMP med sin utrustning 

2. FMP säkerställer att utrustningen finns med i förteckningen över utrustning som företaget kan reparera. 

3. FMP kontrollerar och fastställer felet 

4. Om enheten går att reparera, upprättas en beställning innehållande kundens namn och kontaktuppgifter. Vidare en beskrivning av tjänsten som skall utföras samt totalpris för den specifika tjänsten. 

4. Kunden erhåller ett kvitto på att utrustningen har lämnats in och detta kvitto skall uppvisas när enheten skall lämnas ut. 

5. FMP reparerar sedan enheten. När enheten har reparerats och skall lämnas ut måste kunden erlägga betalning enligt villkor. 

Kan inte enheten lagas på plats skall FMP informera kunden om detta och ange kostnaden för reparation på verkstaden. 


Allmänna servicevillkor 

§1 Fix My Phone erbjuder 3 månaders funktionsgaranti på utbytta delar samt arbete. Garantin gäller inte om felet uppstår genom handhavandefel från kundens sida, t.ex. tapp-, fukt-, klämskada eller böjd ram på enheten. (Fix My Phone deformerar böjda ramar vid reparation, kontrollera ramen innan betalning. Om ramens skick är dålig, då rekommenderas kunden att byta ram på enheten)

§2 Garantin gäller ej om enheten inte går att testa vid tidpunkten enheten lämnas in, till följd av urladdat batteri, touch-fel på enhetens skärm eller om enheten är ”död”. 

§3 All data är i regel kvar på enheten efter en reparation men FMP tar inget ansvar för förlorad data. 

§4 Fix My Phone ansvarar inte för program- och mjukvara-fel. Det är emellanåt lämpligt att fabriksåterställa enheten efter en reparation. 

§ 5 Vid en skärmskada/tappskada och i händelse av att en kund ber Fix My Phone reparera en Apple-enhet kan, enheten innan eller under reparationen generera en "Error 53" (touch-id problem), Kunden är medveten om och samtycker till att FMP inte tar ansvarar och ger ingen garanti i händelsen av förekomst av en ”Error 53” 

§6 Garanti lämnas ej på reparationer av vätskeskadade enheter. 

§7 Fix My Phone står ej för kostnader för förlorad inkomst på grund av felaktigheter 

§8 Reparationen kan bryta tillverkargarantin på din enhet. 

§9 För enheter som är vattentäta garanteras inte vattentätheten efter reparationen. 

§10 Reservdelar som inte är original kan komma att användas vid reparationen. 

§11 En serviceavgift på 295kr tas ut då inte telefonen går att laga.

§12 En serviceavgift på 295kr tas ut  om felet inte omfattas av garantin, till exempel handhavandefel, programfel eller fuktskador.

§13FMP erbjuder gratis felsökning om kunden accepterar kostnadsförslaget. Avböjs kostnadsförslaget och kunden vill hämta ut enheten efter en undersökning så debiteras kunden 295kr ink moms. Om istället väljer att skrota enheten hos FMP, så erläggs ingen avgift för undersökningen.

§14 Om din vara inte hämtas ut inom en vecka från inlämningsdagen, debiteras lageravgift áSEK 299 per påbörjad vecka samt ränta enligt §8 räntelagen (Referensränta +8% enheter). Om inte kunden hämtar varan i tid har företaget enligt lag rätt att sälja eller bortförskaffa efter tre månader. 

§15 Om kunden och teknikern inte kan enas om ett fel ska räknas som en garantireparation eller inte kan kunden vända sig till service@fixmyphone.se för en andra bedömning.