Skip to content

Fix my Phone Sverige AB- riktlinjer kring GDPR.

Via dessa riktlinjer vill Fix my Phone Sverige AB med organisationsnummer 556963-6714 hädan efter benämnt som (”FMP,” ”vi”, ”vår”, ”oss”) förklara hur vi behandlar våra kunders personuppgifter, samt hur vi ser till att vår behandling av personuppgifter görs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, framförallt dataskydds- förordningen (GDPR) som började gälla from 25 maj 2018.
 1. Allmänt

  1. FMP värnar om din integritet och har därför antagit dessa riktlinjer i syfte till att skydda de personuppgifter vi behandlar. Vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter och använder nödvändiga tekniska åtgärder såväl organisatoriska för att skydda dina personuppgifter från obehöriga, oberättigad användning, åtkoms förändring eller radering.
 2. Definitioner

  1. Personuppgifter: all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person i livet. I detta begrepp ingår exempelvis personens fullständiga namn, personnummer, adress, bild, e-post och IP-adress. Även information som enskilt inte kan identifiera en person, kan vara en personuppgift om den kan kopplas till personen i kombination med andra uppgifter.
  2. Personuppgiftsansvarig:  är den som bestämmer för vilka ändamål själva uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Personuppgiftsansvarig kan vara en fysisk eller juridisk person, myndighet institution eller annat organ.
  3. Personuppgiftsbehandling: menas i princip allting som går att göra med personuppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.
 3. Så här behandlar vi dina personuppgifter

  1. FMP är ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi beslutar om, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.
  2. FMP får i första hand personuppgifter direkt från dig. Vi hanterar i huvudsak bara dina kontaktuppgifter, men som kund hos oss samlar vi även in andra uppgifter så som personnummer, och andra uppgifter som kan direkt kopplas till dig. Vi strävar därför att alltid ha korrekt information om dig och att bara spara det som är nödvändigt. Som företagskund sparar vi kontaktuppgifter och din roll i organisationen. FMP registrerar personuppgifter i samband med att du 
   • kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller social media
   • Är kund och handlar i våra butiker eller på nätet
   • Är företagskund, leverantör, samarbetspartner eller hyresvärd.
   • söker anställning och/eller praktik hos oss
   • besöker våra webbplatser. Vid besök på webbplatser samlar vi in icke personlig information som används för besöket.
   FMP behandlar främst in personuppgifter för att möjliggöra en god affärsrelation i våra butiker eller på hemsidan, genom att hantera och hjälpa dig i dina förfrågningar, kommunicera kring gemensamma uppdrag eller uppfyllande av avtal av olika slag.
  3. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning.
   Som laglig grund för behandling hänvisar vi till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, så gör vi det bara i de syften som anges i punkt 3.3.
   Om vi använder dina personuppgifter för något annat ändamål än de som anges i punkt  3.3  så informerar vi dig.
   Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter och annan information finner du längst ner i dokumentet.
   • FMP behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och under hög sekretess. I marknadsföringssyfte behåller vi inte information
   • längre än 5 år. En del information behåller vi under en längre tid, med stöd av andra lagar, som exempelvis bokföringslagen.
 4. Utlämnande av personuppgifter

  1. FMP samarbetar med en rad olika aktörer i behandlingen av dina personuppgifter. Exempelvis programleverantörer på webbplatsen eller leverantörer via vårt kassasystem.  I dessa situationer tar vi alltid fullt ansvar för att tillgängliggörandet av dina uppgifter upprätthåller respekten för din integritet och följer gällande regler och lagar.
  2. FMP kan lämna dina personuppgifter till tredje part när det följer av ett lagstadgat krav, myndighetsbeslut, eller när information ska lämnas till försäkringsbolag, banker etcetera Dessa mottagare är då inte personuppgiftsbiträden utan självt ansvariga gentemot dig som individ. FMP kan också komma att lämna dina personuppgifter vid tredjeparts som polisen, skattemyndigheter eller annan myndighet vid exempelvis krävs vid brottsutredning och där vi har ansvar och krav på oss att lämna ifrån oss sådan information.
  3. FMP  lämnar aldrig ut dina  personuppgifter till någon annan part än de som anges ovan.
 5. Om cookies och Google Analytics

  1. När du använder vår webbplats samlas användarstatistik in via cookies. Detta görs dock endast vid samtycke.
   Vi använder Google Analytics för att analysera och utvärdera trafiken på webbplatsen. Vi sammanställer rapporter över besökarnas beteende
   på webbplatsen så att vi kan förbättra innehållet så det bättre motsvarar era behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Det är inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras (https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout).
 6. Vilka rättigheter har du?

  1. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, har du när som helst rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som vi hanterar. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller att begränsa vår behandling av dina personuppgifter.
  2. Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen enligt ovan. Kontakta oss gärna om du har frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter.
   Service@fixmyphone.se
   Fix my Phone Sverige AB
   Bohusgatan 13a, 1TRN
   41139 GÖTEBORG.

Prenumerera på nyhetsbrev och få 50 kr rabatt!

Var först med att höra om Fix my Phones erbjudanden, kampanjer och övriga nyheter. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du vår dataskyddspolicy. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.